Abdukcija

Loginis pažinimo būdas, samprotavimas, kai, remiantis turimomis žiniomis, faktais, sukuriama nauja hipotezė. Tai ne dedukcinis, bet ir ne indukcinis pažinimo metodas.

Paskelbta A