Akceptavimas

  1. Vekselio priėmimas apmokėti;
  2. Patvirtinimas finansų įstaigos žyma, spaudu, kad vekselis bus išpirktas pasibaigus terminui.
Paskelbta A