Akcija

Akcinės bendrovės išleidžiamas vertybinis popierius, pažymintis akcijos turėtojo (savininko, akcininko) dalį akcinės bendrovės kapitale ir patvirtinantis jo teisę dalyvauti valdant įmonę ir gauti pelno dalį dividendais, taip pat likviduojamos įmonės dalį. Akcijos gali būti vardinės (suteikiančios teisę jose nurodytam asmeniui) arba pareikštinės (suteikiančios teises akciją pateikusiam asmeniui), paprastosios arba privilegijuotosios (suteikiančios teisę į nustatyto dydžio dividendus), materialios arba nematerialios. Lietuvoje vyrauja paprastosios vardinės akcijos (PVA), jos yra nematerialios ir apskaitomos įrašais akcininkų knygose ir Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume. Žiūrėti: depozitoriumas

Paskelbta A