Akcijų skaidymas

Akcinės bendrovės išleistų akcijų skaičius padidinamas sumažinant nominaliąją akcijos vertę. Pvz., skaidant akcijas „2 už 1”, akcijų skaičius padvigubės, o akcininkai, turėję dvi akcijas po 100 litų, dabar turės 4 akcijas po 50 litų. Akcijos skaidomos tuomet, kai akcijos kaina padidėja, tad, siekiant akcijas padaryti prieinamesnes didesniam investuotojų skaičiui, jų nominalioji vertė sumažinama skaidymo būdu. Kartais akcijos skaidomos atsižvelgiant į akcininkų psichologiiją, t.y. jų pageidavimą turėti daugiau mažesnės vertės akcijų, o ne mažiau didesnės vertės akcijų.

Paskelbta A