Akredityvas

Tarptautiniuose atsiskaitymuose taikoma įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo forma, kai pirkėjo bankas užtikrina (dokumentu) prekių pardavėjui, kad pirkėjas laiku atsiskaitys už pateiktas prekes. Paprastai bankas iš pirkėjo reikalauja turėti tam tikrą lėšų kiekį, būtiną atsiskaitymui įvykdyti. Akredityvas taikomas, kai šalys nepažįsta viena kitos arba kai abejojama kliento mokumu. Prekių ir paslaugų pirkėjo (pareiškėjo) prašymu bankas išleidžia dokumentą, kuriuo įsipareigoja sumokėti už išsiųstas prekes, atliktus darbus ar suteiktas paslaugas pardavėjui (akredityvo gavėjui), kai pastarasis pateikia bankui karedityvi sąlygas ir terminus atitinkančius dokumentus. Akredityvai gali būti importo ir eksporto, atšaukiami ir neatšaukiami. Atšaukiamas akredityvas yra toks akredityvas, kurį gali pakeisti arba panaikinti bankas emitentas iš anksto neįspėjęs lėšų gavėjo. Neatšaukiamas akredityvas yra akredityvas, kuris negali būti pakeistas ar panaikintas be banko emitento, tvirtinančiojo banko (jei toks yra) ir lėšų gavėjo sutikimo. Akredityvas dar vadinamas dokumentiniu akredityvu.

Paskelbta A