Apodiktinis

Logiškai būtinas. Apodiktiniais teiginiaisekonomikos teorijoje reamiamasi tada, kai nagrinėjamos įvairios loginės konstrukcijos, kurių išvados būtinai logiškai kyla iš padarytų prielaidų, t.y. jos yra apodiktinės.

Paskelbta A