Apskaitos standartai

Ūkio subjekto turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų vertinimo, pajamų ir sąnaudų pripažinimo ir registravimo taisyklės. Apskaitos standartai gali būti vietos ir tarptautiniai, biudžetinių įstaigų apskaitos ir verslo apskaitos.
Žiūrėti: Tarptautiniai apskaitos standartai, Verslo apskaitos standartai

Paskelbta A