Asmeninių pirmenybių skalė

Vartotojo poreikių (paslaugų) pasirinkimo eiliškumas. Asmeninių pirmenybių skalėje gėrybės išdėstomos pagal jų teikiamą naudą vartotojui.
Žiūrėti: naudingumas

Paskelbta A