Atidėtosios sąnaudos

Sąnaudos, kurios bus patirtos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais. Kitaip dar vadinamos ateities laikotarpio sąnaudomis. Sąnaudos gali būti patiriamos ateityje, nors pinigai jau gali būti sumokėti (sumokėtas avansas).

Paskelbta A