Atitikties sertifikatas

Licencijuotos atitikties įvertinimo įstaigos pagal sertifikavimo taisykles išduotas dokumentas, liudijantis, kad produktas, procesas ar paslauga atitinka tam tikrą normą.

Paskelbta A