Civilinės atsokomybės draudimas

Turtinių asmens interesų, susijusių su jo atsokomybe už tretiesiems asmenims ar jų turtui padarytą žalą, draudimas. Draudiko mokamos draudimo išmokos dydis priklauso nuo nuostolių, kuriuos apdraustasis privalo atlyginti nukentėjusiam trečiajam asmeniui, dydžio, tačiau neturi viršyti sutartimi nustatytos draudimo sumos. Gali būti draudžiama transporto priemonių savininkų, medikų, notarų ir kitų civilinė atsokomybė. Lietuvoje kai kurių rūšių…

Cirkuliacinis kreditas

Kreditas, kurį gali suteikti bankai, išleisdami atsargomis nepadengtus pinigus. Cirkuliacinis kreditas skiriasi nuo kredito, kurį bankai suteikia iš savo turimų lėšų ar iš klientų perskolinti patikėtų ilgalaikių indėlių. Terminas itin dažnai vartojamas austrų ekonomikos teorijoje. Žiūrėti: nepadengti pinigai

Ciklinis subalansavimas

Modeliuojant gaunami tam tikrų rodiklių, tokių kaip BVP, valstybės išlaidų, biudžeto deficito, dydžiai, darantt prielaidą, kad ekonomikos augimas yra „normalus” arba „vidutinis”. Pvz. Cikliškai subalansuotas biudžeto deficitas spartaus ekonomikos augimo laikotarpiu turėtu būti mažinamas. O nuosmukio metu cikliškai subalansuotas biudžeto deficitas turėtų būti didinamas siekiant skatinti vartojimą ir ekonomikos augimą. Žiūrėti: subalansuotas biudžetas