Darbo vertės teorija

Ekonomikos teorija, teigianti, kad prekių ir paslaugų vertę lemia joms pagaminti sunaudoto darbo kiekis. Darbo vertės pradininkai yra Adamas Smithas ir Davidas Ricardo. Labiausiai šią teoriją išplėtojo Karlas Marxas ir panaudojo ją darbo jėgos išnaudojimo teorijai pagrįsti. Darbo vertės teorija populiari ir šiandien – net marksizmą neigiantys ekonomistai teorijos pagrindą laiko esant teisingą. Žiūrėti: subjektyviosios…

Darbo sutartis

Darbdavio ir darbuotojo susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą, o darbdavys įsipareigoja už jį sumokėti. Sutartis gali būti rašytinė arba žodinė. Lietuvos įstatymai leidžia sudaryti tik rašytinę darbo sutartį.

Darbo pasidalijimas

Visuomenės gyvenimo būdas , kai individai, turintys skirtingų gebėjimų, atlieka tą darbą, kurį geba daryti geriausiai, ir vėliau keičiasi savo sukurtais produktais. Darbo pasidalijimo principu besivadovaujanti visuomenė yra ekonomiškai efektyvesnė už autistinę visumenę. Žiūrėti: asociacijos dėsnis