Friedmanas, Miltonas

Austrų mokyklos ekonomistas, Čikagos mokyklos atstovas, už nuopelnus ekonomikai 1976m. gavęs Nobelio premiją. Svarbiausi darbai yra iš pinigų teorijos srities. Pagrindiniai kūriniai: Capitalism and Freedom (1962) („Kapitalizmas ir laisvė”), Price Theory (1962) („Kainos teorija”), A Manetory History of the United States (1963) („Jungtinių Valstijų pinigų teorija”), Free to Choose (1980) („Laisvė pasirinkti”), Money Mischief (1992)…

Franšizės mokestis

Valstybei mokamas mokestis už subjektui suteiktą monopolinę teisę naudotis valstybės nuosavybe, pvz., už leidimą vykdyti pervežimus geležinkeliu (naudotis valstybine vėže). Franšizės mokestis atsirado kaip metinis mokestis už leidimą vykdyti veiklą steigiant ribotos atsakomybės juridinį asmenį, t.y. bendrovę.

Franšizė

Įmonės turimų tam tikrų išimtinių teisių, pvz., verslo koncepcijos, prekinio standarto, prekės ženklo, dizaino, patento, operacinės sistemos, įrangos, mokymų, suteikimas kitai įmonei naudotis verslo tikslais, mainais už tai gaunant nustatytą atlygį, pvz., pajamų dalį. Franšizę suteikęs asmuo gali prižiūrėti franšizės gavėją – ar šis tinkamai laikosi iškeltų reikalavimų. Franšizės būdu organizuojama tokių įmonių, kaip Hilton…

Force majeure

Nenugalima jėga. Nuo šalių nepriklausančios aplinkybės, pvz., stichinė nelaimė, žemės drebėjimas ir kt. Terminas randamas kone kiekvienoje sutartyje. Paprastai, esant force majeure aplinkybėms, atleidžiama nuo įsipareigojimo vykdymo. Draudimo sutartyse force majeure gali būti laikoma draudžiamuoju įvykiu.