Grynųjų pinigų atsarga

Pinigų suma, kurią individas pageidauja nuolat turėti grynųjų pinigų pavidalu. Grynųjų pinigų atsarga laikoma norint sumokėti už įsigyjamas prekes ar paslaugas, turėti atsargų ar dėl spekuliacinio (tikintis, kad vertė padidės) motyvo. Grynųjų pinigų atsarga – tai ne atsitiktinis pinigų likutis atlikus visus pageidaujamus pirkimus. Grynųjų pinigų atsarga yra sąmoningo žmogaus pasirinkimo turėti tam tikrą pinigų…

Grynoji vertė

Investicijos įsigyjimo (sukūrimo, vertės padidinimo) vertė, sumažinta amortizacijos verte ir šios investicijos rizikai amortizuoti sudarytais specialiaisiais atidėjimais; Finansų įstaigos finansinio turto vertė, įkainota rinkos kaina arba įsigyjimo kaina, sumažinta šiam turtui sudarytais specialiaisiais atidėjimais.

Grynasis vidaus produktas

Šalyje pagamintų prekių ir paslaugų vertė (bendrasis vidaus produktas) atėmus ilgalaikio turto nusidėvėjimą (t.y. kapitalo suvartojimą). Teigiama, kad šis rodiklis geriau nei bendrasis vidaus produktas parodo gerovės pokyčius. Žiūrėti: bendrasis vidaus produktas

Grynasis pelningumas

Įmonės veiklos efektyvumo vertinimo rodiklis, skaičiuojamas kaip grynojo pelno ir pardavimų santykis. Jis parodo, kiek eurų grynojo pelno duoda 1 euro (ar kito piniginio vieneto) vertės pardavimai.

Grietinėlės nugriebimas

Prekės ir paslaugos kainos nustatymo strategija, kai nauja prekė įkainojama didžiausia kaina, kurią pasirengę mokėti vartotojai. Kai vieno segmento vartotojų poreikis patenkinamas, kaina mažinama orientuojantis į kitą segmentą. Šia strategija siekiama mažinti vartotojo perteklių ir didinti gamintojo perteklių. Žiūrėti: vartotojo perteklius