Hume’as Davidas

Škotų filosofas, rašęs pinigų ir palūkanų temomis ir paaiškinęs ilgalaikį mokėjimo balanso išsilyginimą esant aukso standartui. Kai eksportas viršija importą , į šalį atvežama daugiau aukso, tai pakelia kainas šalyje ir sumažina eksportą, padidina importą, kol prekybos balansas išsilygina. Prekybos balanso deficito atveju vyksta priešingas procesas. D. Hume’as padarė didelę įtaką Adamo Smitho kūrybai.

Homogeniniai produktai

Vienodos, palyginamos prekės ir paslaugos. Pvz., bet kuris naftos (kavos, metalų, grūdų) kiekio vienetas pagal kokybines savybes iš esmės bus tapatus bet kuriam kitam naftos (kavos, metalų, grūdų) kiekio vienetui.

Holizmas

Teorija, teigianti, kad tam tikra vientisa visuma nelygi jos dalių sumai, kad pasaulis evoliucionuoja ir jame susikuria vis naujų visumų. Holizmas atmeta metodologinį individualizmą ir nurodo, kad vienetas turi paklusti vientisai sistemai. Holizmo apraiškų šiuolaikinėje ekonomikoje itin gausu, jos pasireiškia visuomenės ar valstybės ekonominių interesų viršenybe prieš kiekvieno rinkos dalyvio interesus. Skirtingai nuo metodologinio individualizmo,…

Hiperinfliacija

Itin užsitęsęs kainų lygio kilimas, piniginio vieneto vertės spartus praradimas. Hiperinfliacija dažnai apibrėžiama kaip daugiau nei 50 procentų per mėnesį siekianti infliacija. Hiperinfliacijos priežastis – nuolatinė didelė pinigų emisija. Žiūrėti: infliacija, kreditų ekspansija