Iždo vekselis

Valstybės leidžiamas trumpalaikis (mažesnės kaip metų trukmės) skolos vertybinis popierius. Leisdama iždo vekselius valstybė siekia gauti lėšų trumpalaikiams pinigų srautams subalansuoti ir trumpalaikiam biudžeto deficitui padengti. Iždo vekselis paprastai išleidžiamas palūkanų normos dydžiu diskontuota suma, o išperkamas nominaliąją kainą. Žiūrėti: vyriausybės vertybiniai popieriai

Iždo obligacija

Valstybės leidžiamas fiksuotųjų palūkanų ilgalaikis skolos vertybinis popierius. Iždo obligacijomis siekiama finansuoti ilgalaikius biudžeto deficitus. Iždo obligacija būna ilgesnės kaip vienereių metų trukmės. Lietuvoje leidžiamos obligacijos su atkarpomis. Žiūrėti: atkarpa, vyriausybės vertybiniai popieriai.

Išvestiniai vertybiniai popieriai

Vertybiniai popieriai, kurių vertė ir kitos savybės priklauso nuo pagrindinio (bazinio) vertybinio popieriaus (obligacijos, akcijos), valiutos ar prekės savybių ir vertės. Išvestiniai vertybiniai popieriai yra ateities, išankstiniai, apsikeitimo ar pasirinkimo sandoriai.

Išstūmimo poveikis

Siaurąja prasme tai yra valstybės institucijų skolinimosi sukeltas paskolų trūkumas ir/ar palūkanų normų kilimas, dėl ko privatusis sektorius neįstengia finansuoti savo investicinių projektų arba šie projektai tampa nepelningi, todėl nevykdomi. Valstybės imamas paskolas kreditoriai vertina kaip saugesnes, valstybė gali mokėti ir daug didesnę nei rinkos palūkanų normą, tad ji veikia kaip nelygiavertis privačiojo sektoriaus konkurentas….

Išskaidytas žinojimas

Faktai, duomenys ir visa kita tam tikru laiko momentu ir tam tikroje vietoje rinkos dalyviams žinoma informacija. Skirtingai nuo tobulo žinojimo, išskaidytas žinojimas būdingas realiam pasauliui, kai kiekvienas rinkos dalyvis turi tam tikros informacijos ir ja vadovaudamasis daro sprendimus. Žinojimo ir ekonominės informacijos perdavimo problmas nagrinėjo Friedrichas A. Hayekas straipsnyje Use of Knowledge in Society…