Rothbardas, Murray

Austrų ekonomistas, istorikas ir filosofas, anarchokapitalizmo šalininkas. 25 knygų ir tūkstančio straipsnių autorius, rašęs ekonomikos teorijos, politikos ir ekonomikos istorijos temomis. M. Rothbardas profesoriavo Niujorko, Nevados, Auburno universitetuose. Svarbiausi veikalai „Žmogus, ekonomika ir valstybė”, „Galia ir rinka”, „Didžioji Amerikos depresija”, „Už naująją laisvę: libertarų manifestas” ir kt.

Romos sutartis

1957m. kovo 25d. Romoje pasirašyta sutartis, kuria buvo įsteigta Europos ekonominė bendrija. Ši sutartis padėjo pagrindus ES keturių laisvių principui – laisvam prekių, paslaugų, kapitalo ir asmenų judėjimui, muitų sąjungai, nustatė bendrąjį muitų tarifą ir apibrėžė kitas bendrosios politikos sritis.

Rizikos draudimas

Finansinės rizikos valdymo būdas, kai įsigyjamas arba parduodamas išvestinis vertybinis popierius (pasirinkimo ar būsimasis sandoris) norint sumažinti ar panaikinti visą ar dalį rizikos dėl kito turimo vertybinio popieriaus ar sudaromo sandorio. Vienos arba kelių išvestinių finansinių priemonių parinkimas taip, kad jų tikrosios vertės pokytis arba sukuriami pinigų srautai iš dalies arba visiškai kompensuotų draudžiamo objekto…

Rizika

Nepageidaujamo rezultato tikimybė. Investuotojai patiria kredito, rinkos, šalies ar likvidumo rizikų grėsmę. Rizika gali būti valdoma (pvz., investicijoms pasirenkant likvidžius vertybinius popierius), draudžiama. Žiūrėti: kredito rizika, likvidumo rizika, rinkos rizika, šalies rizika.

Rinkos kaina

Kaina, kuria buvo sudarytas savarankiškas sandoris. Valiutos rinkos kaina dar vadinama valiutos kursu. Rinkos kaina visuomet yra praeities, momentinė ir individuali. Reguliuojamos kainos negali būti laikomos laisvosios rinkos kainomis. Žiūrėti: kaina.