Šunys

Lėtai plečiamas ir mažą rinkos dalį užimantis verslas, uždirbantis pakankamai, kad gyvuotų, bet pernelyg mažai, kad plėstųsi.

Šoko terapija

Staigios ir greitos pereinamojo iš socializmo į rinkos sistemą laikotarpio reformos. Šoko terapijos ryškiausias padarinys yra nuosmukis, jį netrukus pakeičia spartus augimas, spartesnis, nei reformas vykdant laipsniškai ir lėtai. Šokas gali būti sušvelnintas mažinant mokesčius ir šalinant kliūtis veiklai vykdyti.

Šimtaprocentinių rezervų sistema

Komercinių bankų sistema, kai bankai privalo sukaupti šimtaprocentinius einamųjų (ne terminuotųjų) sąskaitų rezervus; Valiutos kurso sistema, kai visi išleidžiami pinigų sertifikatai turi būti užtikrinti (padengti) šimtaprocentinėmis aukso (ar kitų prekinių pinigų) atsargomis.

Šengeno sutartis

Dalies Europos Sąjungos valstybių susitarimas laipsniškai atsisakyti tarpusavio sienų kontrolės, kad būtų įgyvendintas laisvas asmenų judėjimas. Sutartį 1985m. birželio 14d. Šengene (Liuksemburge) pasirašė Belgija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietijos Federacinė Respublika. Vėliau prie jų prisijungė kitos ES šalys.

Šalutinė veikla

Nereguliari ekonominė įmonės veikla, iš kurios gaunamos pajamos sudaro nedidelę įmonės pajamų dalį. Pvz., laisvų gamybos įmonės lėšų investavimas į vertybinius popierius.