Serijinė gamyba

Prekių gaminimas nedideliais kiekiais (serijomis). Serijinė gamyba skirta tenkinti skirtingus vartotojų poreikius, ypač ten, kur vartotojų poreikiai sparčiai keičiasi (baldų gamyba, drabužių siuvimas). Žiūrėti: masinė gamyba, vienetinė gamyba

Sveikatos draudimas

Turtinių interesų, susijusių su fizinio asmens sveikata, draudimas, kai dėl draudžiamųjų įvykių, susijusių su asmens sveikata, mokama draudimo išmoka, lygi draudimo sumai ar jos daliai arba dėl draudžiamojo įvykio patirtiems nuostoliams. Sveikatos draudimas apima draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ir laikinojo nedarbingumo draudimą.

Susiję asmenys

Įmonės ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie yra įmonės akcininkai, jos valdymo organų nariai arba akcininkų ir valdymo organų narių šeimos nariai bei artimi giminaičiai, tų pačių akcininkų tiesiogiai ir netiesiogiai valdomos įmonės. Susiję asmenys paprastai apibrėžiami įstatymų, o jų tarpusavio sandoriai prižiūrimi akyliau, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo, ypač siekiant sumažinti mokėtinus mokesčius.

Subsidija

Tiesioginė valstybės finansinė parama ar mokesčių nuolaidos tam tikrai šakai ar įmonei siekiant sumažinti prekės kainą vartotojui, pagerinti įmonės veiklos rodiklius ar padėti prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių. Subsidijos perskirsto gerovę, pažeidžia laisvąją konkurenciją ir mažina paskatas veikti efektyviai.