Užstatas

Prievolės užtikrinimo priemonė, numatoma sandoryje. Užstatas gali būti nekilnojamasis turtas, gautinos sumos, prekės, vertybiniai popieriai ir pan. Dar vadinamas įkaitu.

Užsienio skola

Neįvykdytų įsipareigojimų užsienio kreditoriams suma; Valdžios sektoriui priskiriamų subjektų, turinčių teisę prisiimti skolinius įsipareigojimus, prisiimtų, bet dar neįvykdytų turtinių įsipareigojimų užsienio kreditoriams pagal paskolų, finansinės nuomos sutartis ir kitus skolos dokumentus suma.

Užsienio kreditoriai

Užsienio valstybės, tarptautinės finansinės institucijos, užsienio komerciniai bankai ir kiti nerezidentai, suteikę paskolų pagal paskolų sutartis arba kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus.

Užimtumas

Dirbančių darbingo amžiaus žmonių skaičiaus santykis, palyginti su visa darbo jėga. Visiškas užimtumas būna tada, kai visi norintys įsidarbinti asmenys gali rasti darbo. Sezoninis užimtumas yra laikinas užimtumas sezoniškumą patiriančiose srityse. Priešingos reikšmės terminas – nedarbas.

Uždaroji akcinė bendrovė

Akcinė bendrovė, kurios akcijos nekotiruojamos biržoje. Uždarosioms akcinėms bendrovėms paprastai būna nustatoma ir papildomų kriterijų: mažesnis nei akcinės bendrovės akcininkų skaičius, mažesnis būtinasis įstatinis kapitalas.

Uždarymo kaina

Paskutinio sandorio, sudaryto centrinėje rinkoje per prekybos sesiją, kaina. Jei centrinėje rinkoje dėl vertybinio popieriaus nebuvo sudarytas nė vienas sandoris, uždarymo kaina laikoma kaina, kuri buvo nustatyta pradedant prekybos sesiją. Jei pradedant prekybos sesiją vertybinio popieriaus kainą nustatyta nebuvo ir dėl to vertybinio popieriaus per prekybos sesiją centrinėje rinkoje nesudarytas jos sandoris, uždarymo kaina laikoma…