„E” raidės ekonomikos terminai

EBIT
EBITDA
Efektyviosios rinkos teorija
Efektyvumas
Efektyvusis mokesčio tarifas
Efektyvusis valiutos kursas, EVK
Egalitarizma
s
Egzogeninins veiksnys
Einamasis finansavimas
Einamasis prekybos sąrašas
Einamoji sąskaita
Ekonometrija
Ekonomika
Ekonomikos augimas
Ekonomikos metodai
Ekonomikos politika
Ekonomikos teorija
Ekonominė ir pinigų sąjunga, EPS
Ekonominė problema
Ekonominiai ištekliai
Ekonominis skaičiavimas
Ekpeditorius
Eksploatacija
Eksportas
Eksporto kvota
Ekspropriacija
Eksternalitetas
Ekstrapoliacija
Elastingumas
Elektroniniai pinigai
Elgsena rinkoje
Elgsenos teorija
Embargas
Emisija
Emisijos bankas
Emitentas
Empirinis įrodymas
Endogeninis
Engelio dėsnis
Esminis įvykis
Euras
Euroobligacijos
Europos Audito Rumai
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas
Europos centrinis bankas, ECB
Europos ekonominė erdvė, EEE
Europos invesicijų bankas, EIB
Europos Komisija
Europos Parlamentas
Europos regioninės plėtros fondas
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, ERPB
Europos Sąjunga, ES
Europos Sąjungos Taryba
Europos Taryba
Europos Vadovų Taryba
Ex ante
Ex post