Esminis įvykis

Su emitento veikla susiję ir jam žinomas ar privalomas žinoti įvykis, galintis turėti didelę įtaką jo išleistų vertybinių popierių rinkos kainai. Pagal Lietuvos teisės aktus esminiu įvykiu gali būti laikomi emitento organų priimti ir siūlomi priimti sprendimai, visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas, teismo nutartis dėl emitento veiklos restruktūrizavimo, sprendimas pripažinti emitentą esant nemokų, teismo spredimas iškelti emitentui bankroto bylą arba kreditorių susirinkimo nutarimas dėl emitento bankroto procedūros, sprendimas apriboti emitento veiklą, sustabdyti ar panaikinti leidimo verstis pagrindine veikla galiojimą, preliminarus veiklos rezultatas, didelis emitento įstatinio kapitalo sumažėjimas, emitento nevykdomi minimalaus kapitalo reikalvimai, didelės vertės ilgalaikio turto perleidimo sutartčių sudarymas, nutraukimas, pripažinimas negaliojančiomis ar vykdymo sustabdymas, stambių kontraktų sudarymas ar nutraukimas, stambios emitento turto dalies įkeitimo ar nuomos sutartčių sudarymas ar nutraukimas ir kiti įvykiai.

Paskelbta E

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *