„I” raidės ekonomikos terminai

Idealusis tipas
Įėjimas į rinką
Įgaliojimas
Ilgalaikis turtas
Ilgasis laikotarpis
Ilgoji pozicija
Importas
Importo kvota
Importo muitas
Imtis
INCOTERMS
Indeksas
Indeksavimas
Indėlio sertifikatas
Indėlis
Indėlis iki pareikalavimo
Indėlių draudimas
Indiferencijos kreivė
Individualizmas
Indosamentas
Indosantas
Indosatas
Indukcija
Industrializacija
Industrinė revoliucija
Infliacija
Infliacijos mokestis
Infliacionizmas
Informacijos asimetrija
Infrastruktūra
Inkaso
Institucinė ekonomika
Institucinis biudžetas
Institucinis investuotojas
Institucionalizmas
Integracija
Intelektinė nuosavybė
Interesų grupės
Internalizacija
Interpoliacija
Intervencija
Intervencionizmas
Investicija
Investicijų aplinka
Investicijų sąlygos
Investicinė bendrovė
Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė, IKKB
Investicinis bankas
Investicinis čekis
Investicinis fondas
Įsakomasis vekselis
ISIN kodas
Įsipareigojimas
Įsipareigojimų neįvykdymas
Įsiskolinimo koeficientas
Įsiskverbimo kaina
ISO
Įstatai
Įstatymo tvarka
Įstatinis kapitalas
Istorizmas
Išankstinis sandoris
Išleidėjas
Išleidimas
Išorės paslaugų pirkimas
Išorinis poveikis
Išperkamoji nuoma
Išskaidytas žinojimas
Išstūmimo poveikis
Ištekliai
Ištiestos rankos principas
Išvestiniai vertybiniai popieriai
Įvairovės ekonomija
Iždas
Iždo obligacija
Iždo vekselis