„K” raidės ekonomikos terminai

Kaina
Kainodara
Kainos ir pelno santykis
Kainų burbulas
Kainų diskriminacija
Kainų indeksas
Kainų karas
Kainų konkurencija
Kainų kontrolė
Kainų lygis
Kainų lubos
Kainų stabilumas
Kalinio dilema
Kapitalas
Kapitalinės gėrybės
Kapitalistas
Kapitalizacija
Kapitalizavimas
Kapitalizmas
Kapitalo bėgimas
Kapitalo formavimas
Kapitalo imli gamyba
Kapitalo imlumas
Kapitalo ir darbo santykis
Kapitalo išvežimas
Kapitalo įvežimas
Kapitalo kontrolė
Kapitalo pelnas
Kapitalo pelno mokestis
Kapitalo plėtimas
Kapitalo prieaugio mokestis
Kapitalo prieaugis
Kapitalo stiprinimas
Kapitalo suvartojimas
Karštieji pinigai
Kartelio susitarimas
Kaštai
Katalaktika
Kaupiamasis gyvybės draudimas
Kaupiamųjų pensijų sistema
Kaupimo principas
Keynesas, Johnas Maynardas
Keyneso ekonomikos teorija
Keinsizmas
Kelintinis naudingumas
Kelionės čekis
Kembridžo lygtis
Kembridžo mokykla
Ketvertukuko koncentracijos koficientas
Kiekybinė analizė
Kiekybinė pinigų teorija
Kiekinis naudingumas
Kiekio lygtis
Kylanti rinka
Kintamoji palūkanų norma
Kintamosios sąnaudos
Kioto protokolas
Kyšis
Klaidingas investavimas
Klasikinė ekonomikos mokykla
Klientas
Kliringas
Kliringo bankas
Kokybinė analizė
Kolektyvinė darbo sutartis
Kolektyvizmas
Komandinė ekonomika
Komercija
Komercinė paslaptis
Komercinis bankas
Komisinis atlygis
Komivoježierius
Kompensacinis muitas
Kompensuojamoji subsidija
Koncentracija
Koncentracijos koficientas
Koncesija
Konglenumeratas
Konkurencija
Konkurencingumas
Konkurencingumo indeksas
Konkurencinis pranašumas
Konosamentas
Konsignacija
Konsoliduota atskaitomybė
Konsoliduota priežiūra
Konsumerizmas
Kontrabanda
Kontraktas
Kontrolė
Kontrolinis akcijų paketas
Kontroliuojančioji investicijų bendrovė
Kontroliuojantis asmuo
Konvergencijos kriterijai
Konvertavimas
Konvertuojamsis vertybinis popierius
Konvertuojamoji obligacija
Kopenhagos kriterijai
Koreliacija
Korespondentas
Korupcija
Kotiravimas
Kouzo teorema
Kreditas
Kreditiniai pinigai
Kredito draudimas
Kredito įstaiga
Kredito linija
Kredito reitingas
Kreditorinis įsiskolinimas
Kreditorių eilė
Kreditorius
Kredito rizika
Kredito unija
Kreditų ekspancija
Kreditų emisija
Kreditų kūrimas
Krepšelis
Kuremasis griovimas
Kvalifikuotoji dauguma
Kvalifuokotoji įstatinio kapitalo dalis ir/arba balsavimo teisių dalis
Kvanvo
Kvazi pinigai
Kvota