Koncesija

Privačiam subjektui suteikiama teisė vykdyti ūkinę komercinę veiklą perduodant jam viešųjų paslaugų teikimą ar kitų valstybės ar savivaldybių funkcijų atlikimą. Vadovaujantis koncesijos sutartimi ir joje nustatytomis sąlygomis, koncesininkui suteikiamas leidimas vykdyti ūkinę veiklą, susijusią su infrastrktūros objektų projektavimu, statyba, plėtra, atnaujinimu, pakeitimu, remontu, valdymu, naudojim, priežiūra, taip pat teikti viešąsias paslaugas, valdyti ir naudoti valstybės ar savivaldybės turtą, eksploatuoti gamtos išteklius. Koncesininkas pagal sutartį prisiima visą ar didžiąją dalį su tokia veikla susijusios rizikos ir atitinkamas teises bei pareigas. Koncesija gali būti vykdoma kuo įvairiausiose srityse, pvz., sveikatos priežiūros, energetikos sektoriuje, transporto infrastruktūroje, švietimo srityje ir kitur. Tai investavimo būdas, kai infrastruktūros projektams finansuoti panaudojamas privatusis kapitalas ir valstybės ištekliai.

Paskelbta K

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *