Kouzo teorema

Ronaldo Coase’o, Nobelio premijos laureato (1991), teiginys, kad, jei nėra sandorio sudarymo išlaidų, efektyviausias sprendimas bus priimtas nepriklausomai nuo to, kas yra teisėtas tam tikro turto savininkas. Tai hipotezė, kad tam tikri nesklandumai rinkoje, rinkos netobulumai gali būti pašalinti suinteresuotoms šalims susitariant tarpusavyje (jei šis susitarimas nekainuoja). Konkretus pavyzdys – 1959m. R. Coase’o pasiūlymas dereguliuoti radijo dažnius. Pasak R. Coase’o, nieko smerktina, jei iš pradžių dvi radijo stotys transliuos ta pačia banga trukdydamos viena kitai. Netrukus radijo stotis, iš transliacijos gebėjusi gauti daugia naudos, bus suinteresuota mokėti kitai radijo stočiai, kad pastaroji netrukdytų transliuoti. Kitaip tariant, nesvarbu, kuri iš stočių iš pradžių yra bangos savininkė ir kas apskritai yra šio turto savininkas, vis tiek ilgainiui savininku taps tas, kuris efektyviau naudoja turtą.

Paskelbta K