„N“ raidės ekonomikos terminai

Nacionalinės pajamos
Nacionalinės sąskaitos
Nacionalinis statusas
Nacionalizacija
Naktinis sargas
Namų ūkis
Našumas
Natūralioji monopolija
Natūriniai mainai
Naudingumas
Neapibrėžtumas
Neapmokestinamosios pajamos
Nebaigtoji gamyba
Nebalansinis finansavimas
Nebiržinis sandoris
Nedarbas
Nefundamentalus veiksnys
Neigiamas eksternalitetas
Neigiamasis pajamų mokestis
Neigiamas išorinis poveikis
Nekilnojamasis turtas
Nekilnojamojo turto mokestis
Nelyginis lotas
Nelistinguojami vertybiniai popieriai
Nematerialusis turtas
Nematoma ranka
Nemokami pietūs
Nemokumas
Neoklasikinė ekonomikos mokykla
Neoliberalizmas
Nepadengti pinigai
Nepaskirstytasis pelnas
Nepaskirstytieji nuostoliai
Ne pelno įmonė
Neribota atsakomybė
Nespecifiniai gamybos ištekliai
Nesusijusių asmenų principas
Nešo pusiausvyra
Netesybos
Netiesioginiai gamybos metodai
Netiesioginiai mokesčiai
Netobula konkurencija
Nevykėlių rinka
Nevyriausybinė organizacija, NVO
Niekinis sandoris
Nominalioji vertė
Normalusis pasiskirstymas
Nuodėmės mokestis
Nuolatinė buveinė
Nuoma
Nuosavas kapitalas
Nuosavybė
Nuosavybės grąža
Nuosavos akcijos
Nuoseklus valiutos kurso pariteto keitimas
Nuoseklus valiutos kurso svyravimo ribų keitimas
Nuosmukis
Nuostolingas mokestis
Nuostolis
Nusidėvėjimas
Nuvertėjimas