„P“ raidės ekonomikos terminai

P1
P2
P3
Padengimas
Padengimo fondas
Pagalbinė veikla
Pagalvės mokestis
Pagautė
Pagrindinė įmonė
Pagrindinė srovė
Pajamingos akcijos
Pajamingumas
Pajamos
Pajamų efektas
Pajamų mokestis
Pajamų perskirstymas
Pakaitai
Pakeitimo efektas
Pakeitimo koeficientas
Paketas
Pakilimas
Paklausa
Paklausos dėsnis
Paklausos elastingumas
Paklausos elastingumas kainai
Paklausos elastingumas pajamoms
Paklausos kreivė
Paklausos kryžminis elastingumas
Paklausos sukelta infliacija
Pakopa
Palūkanos
Pamaininė sistema
Papildomasis skatinimas
Papildomosios prekės
Paprastosios akcijos
Parama
Pardavimo mokestis
Pareto optimumas
Pareto taisyklė
Pasaulio prekybos organizacija, PPO
Pasinaudojimas nevieša informacija
Pasirašymo agentas
Pasirašymo teisės
Pasirašytasis kapitalas
Pasirinkimo parduoti sandoris
Pasirinkimo pirkti sandoris
Pasirinkimo sandoris
Pasitikėtinė paskola
Pasiūla
Pasiūlimas perimti
Pasiūlos dėsnis
Pasiūlos ekonomika
Pasiūlos elastingumas
Pasiūlos kreivė
Pasiūlos šokas
Paskola
Paskutinis skolintojas
Paslauga
Paslėptasis nedarbas
Pastoviosios sąnaudos
Pastoviųjų anuitetų paskolos grąžinimo metodas
Pastoviųjų sąnaudų svertas
Pašto ženklo principas
Patentas
Paternalizmas
Patikėjimo fondas
Patikėjimo teisė
Patronuojanti įmonė
Paveldimo turto mokestis
Pelnas
Pelningumas
Pelno dalies gavimas
Pelno mokesčio mažinimo kainodara
Pelno mokestis
Pelno (nuostolio) ataskaita
Pensijų anuitetas
Pensijų fondas
Pensijų fondo dalyvis
Pensijų sąskaita
Perdraudimas
Perkamoji galia
Perkamosios galios paritetas
Perkamosios galios pariteto teorija
Perkamosios galios standartas
Perteklius
PHARE
Pigu mokestis
Pilkasis karžygys
Pinigai
Pinigų auksas
Pinigų apyvartos greitis
Pinigų cirkuliacijos greitis
Pinigų iliuzija
Pinigų kiekis
Pinigų multiplikatorius
Pinigų ne neutralumas
Pinigų neutralumas
Pinigų pakaitai
Pinigų paklausa
Pinigų pasiūla
Pinigų plovimas
Pinigų rinkos fondas
Pinigų santykis
Pinigų sertifikatai
Pinigų srautai
Pinigų srautų ataskaita
Pinigų sukelta infliacija
Pinigų ženklai
Piramidė
Pirminė rinka
Pirmumo kvota
Planinė ekonomika
Plyno lauko investicija
Portfelis
Pozicija
Pozicionavimas
Pradinė įmoka
Pradinis įnašas
Pradinis kapitalas
Prakseologija
Prasta prekė
Prastova
Prekės ženklas
Prekybos agentas
Prekybos sesija
Prekybos taisyklė
Prekiniai pinigai
Prekinis kreditas
Premija
Prestižas
Pretenzija
Pridėtinė ekonominė vertė
Pridėtinės vertės mokestis, PVM
Pridėtinė vertė
Prielaida
Priešiškas perėmimas
Prijungimas
Priklausomybės efektas
Principas „moka vartotojas”
Prisitaikymo sąnaudos
Privačioji nuosavybė
Privalomosios atsargos
Privalumų, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė, PSGG analizė
Privatizavimas
Priverstinis taupymas
Privilegija
Privilegijuotoji akcija
Privilegijuotosios akcijos su kaupiamuoju dividendu
Produkcijos metodas
Profesinė sąjunga
Prognozavimas
Programinis biudžetas
Progresinis mokestis
Proporcinis mokestis
Prospektas
Protekcionizmas
Pusiausvyros kaina
Pusiausvyros teorija