Parama

Savanoriškas ir neatlyginamas pinigų, turto ar paslaugų teikimas paramos gavėjams. Paramą gali teikti fiziniai, juridiniai asmenys ir įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, užsienio valstybės, užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos. Lietuvoje paramos negali teikti politinės partijos ir politinės organizacijos, valstybės, savivaldybių ir biudžetinės įstaigos. Paramos gavėjai negali būti bet kuri įmonė ar asmuo, jie gali būti tik pelno nesiekiančios nevyriausybinės organizacijos, kurios savo veikla siekia visuomenei naudingų tikslų. Visuomenei naudinga laikoma tokia veikla, pvz., tarptautinio bendradarbiavimo, žmogaus teisių apsaugos, mažumų integracijos, kultūros, religinių ir etinių vertybių puoselėjimo, švietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, neformalaus ir pilietinio ugdymo, sporto, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos priežiūros, nacionalinio saugumo ir gynybos, teisėtvarkos, nusikalstamumo prevencijos, gyvenamosios aplinkos pritaikymo ir būsto plėtros, autoriaus teisių ir gretutinių teisių apsaugos, aplinkos apsaugos ir kita visuomenei naudinga ir nesavanaudiška pripažįstama veikla.

Paskelbta P

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *