Viešosios gėrybės

Gėrybės, kuriomis nemokamai gali naudotis itin daug vartotojų, nesunaudojančių jų teikiamos naudos ir nesumažinančių šių gėrybių kiekio. Pvz., šviesoforas, žinios, grynas oras, krašto apsauga.

Viešojo sektoriaus palyginimo modelis

Viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės projektuose vartojamas vertės už pinigus įvertinimo modelis. Juo palyginamos VPSP patiriamos sąnaudos su gaunama nauda jų grynąja dabartine verte. Viešojo sektoriaus palyginimo modelis įvertina siūlomų projektų rizikas ir atsako į klausimus, ar siūlomas VPSP variantas yra perpektyvus, ar viešasis sektorius yra pajėgus jį vykdyti, ir padeda palyginti su alternatyviais projektais.

Viešojo pasirinkimo teorija

1960m. sukurta teorija, nagrinėjanti kolektyvinio sprendimo priėmimo procesą ir jo padarinius. Pagrindinis šios ekonominės minties srovės atstovas – Jamesas M. Buchananas, 1986m. Nobelio premijos laureatas. Viešojo pasirinkimo teorija teigia, kad visi kolektyviniai sprendimai (įskaitant valdžios) priimami vadovaujantis siaurais asmeniniais interesias. Kitaip dar vadinama ekonomine politikos teorija.

Viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystė, VPSP

Privataus subjekto atliekamas viešųjų paslaugų teikimas ar valstybės funkcijų vykdymas numatytose srityse, pvz., sveikatos apsaugos, švietimo, infrastruktūros plėtojimo ir pan. VPSP įgyvendinamas sudarant sutartis dėl ilgalaikio valstybės (ar savivaldybių)funkcijų perdavimo privačiam paslaugų teikėjui numatant jo įsipareigojimus investuoti į perduodamą objektą ir kitas sąlygas. Lietuvoje VPSP dažniausiai vykdomas koncesijos pagrindais. Žiūrėti: koncesija.

Viešieji pirkimai

Prekių ir paslaugų įsigijimas, kai perkantysis yra valstybės (savivaldybės) institucija arba įmonė, kurios veikla finansuojama iš valstybinių biudžetų ir fondų arba kurią kontroliuoja valstybė (savivaldybė). Viešieji pirkimai būna griežtai reglamentuojami siekiant išvengti piktnaudžiavimo ir mokesčių mokėtojų lėšų švaistymo. Tačiau, net ir esant griežtai priežiūrai ir kontrolei, viešuosius pirkimus dažnai lydi piktnaudžiavimo skandalai Jų išvengti gali…

Viešieji darbai

Bedarbių rėmimo būdas, siunčiant juos dirbti tam tikrus laikinus kvalifikacijos nereikalaujančius darbus. Dažniausiai tai – savivaldybės teritorijos tvarkymo, statybos ir remonto, sezoniniai, socialinės globos darbai.

Viešas platinimas

Viešas siūlymas pirkti vertybinių popierių ir su juo susijusios platinimo ir pardavimo procedūros. Viešas platiniimas Lietuvoje vykdomas ir tada, kai akcijas ketinama išplatinti daugiau nei šimtui asmenų. Vykdant viešą platinimą, reikalaujama išsamiau atskleisti informaciją. Žiūrėti: uždaras platinimas.