Tiesiogiai proporcingas metodas

Paprasčiausias ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodas, kai turto įsipareigojimo vertė tolygiai paskirstoma per visą šio turto naudojimo laiką. Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuojama įsigijimo ir likvidacinės verčių skirtumą dalijant iš naudojimo trukmės (metais):

Dar vadinama tiesiniu metodu.

Paskelbta T