Tranzitas

Prekių, skirtų parduoti į kitas užsienio šalis, įvežimas į šalį ir transportavimas. Pvz., iš Vokietijos į Rusiją gabenamos per Lietuvą prekės yra tranzitinės.

Paskelbta T