Trečioji šalis

Asmenys, nedalyvaujantys rinkos mainuose ar kituose procesuose, tačiau patiriantys jų poveikį. Trečiosios šalies terminas dažnai vartojamas kalbant apie neigiamą išorinį poveikį. Pvz., automobilio išmetamosios dujos daro poveikį trečiajai šaliai – pakelės gyventojams.

Paskelbta T