Trumpoji pozicija

  1. Pasiskolinti pardavimui ir konkrečią dieną dar negrąžinti išankstiniai sandoriai;
  2. Visos akcijos, kurias asmuo pardavė pasiskolinęs, bet dar nenupirko kitų, kad sutartu laiku grąžintų skolą;
  3. Įsipareigojimai užsienio valiuta, tam tikra dalimi viršijantys ta pačia valiuta denominuotą turtą. Pvz., sakoma, kad komercinis bankas turi trumpąją dolerio poziciją, jei indėliai banke doleriais nustatytu procentu x viršija to banko doleriais suteiktas paskolas ar kitą doleriais denominuotą turtą. Žiūrėti: ilgoji pozicija, pozija skolintų vertybinių popierių pardavimas.
Paskelbta T