Turinio viršenybės prieš formą principas

Mokesčių teisiniuose santykiuose teikiama sandorio, veiksmo, veiklos turinio viršenybė prieš formaliąją išraišką. Vadovaujantis teisės aktais, mokesčių administratoriui leidžiama perskaičiuoti mokesčius, jei nustatoma, kad sandoris buvo sudarytas siekiant mokestinės naudos, t.y. sumažinti mokėtinus mokesčius, atidėti mokėjimo terminą ir pan.

Paskelbta T