Sindikuotoji paskola

Itin didelė paskola, kurią gavėjui suteikia keli skolintojai (arba jų sindikatas). Paprastai iš pradžių paskolą suteikia vienas skolintojas, vėliau ją padalija kitiems bankams. Žiūrėti: sindikatas.

Sindikatas

Investicinių bankų, draudikų ar kitų įmonių grupė, sukurta įgyvendinti didelės apimties projektą (paskolos, garantijos ir kt.). Pvz., bankų sindikatas gali garantuoti ir platinti naują vertybinių popierių emisiją arba anksčiau išleistų akcijų paketą.

Servitutas

Teisė į svetimą nekilnojamąjį turtą, leidžianti naudotis tuo turtu, arba šio turto savininko teisių apribojimas siekiant, kad šis turtas būtų tinkamai naudojamas. Pvz., kelio savininkas privalo leisti kitiems naudotis jo keliu.

Senjoražas

Pinigų emisiją vykdančio banko uždarbis iš pinigų emisijos. Iš pradžių senjoražu buvo laikomas skirtumas tarp monetos nominaliosios vertės ir jos pagaminimo (sunaudoto metalo) savikainos (pvz., jei 5 eurų monetą pagaminti kainuoja, tarkime, 50 centų, vadinasi, 4,5 euro yra centrinio banko senjoražas). Pradėjus vykdyti nematerialiųjų (sąskaitinių) pinigų emisiją, senjoražo aprėptis išsiplėtė; jį sudaro visos centrinio banko…

Sėjaus dėsnis

Jeano Beptiste’o Say išdėstyta prielaida, kad gėrybių kūrimo procese gamybos veiksnių kaina yra lygi pagamintos produkcijos vertei, tad visa paklausa yra lygi visai pasiūlai, t.y. esant rinkos kainoms prekių pertekliaus nėra. Sėjaus dėsnis dažnai klaidingai interpretuojamas teigiant, kad pasiūla kuria paklausą. Tačiau rinkoje viskas vyksta priešingai – gaminamos būtent tos prekės, kurios turi paklausą: taigi…

Schumpeteris, Josephas Aloisas

Austrų kilmės austrų mokyklos ekonomistas, Harvardo universiteto profesorius, plėtojęs verslo ciklų teoriją ir žinomas kaip kuriančiojo griovimo koncepcijos autorius. Jo nuomone, nuolat naujoves diegiantis verslininkas kuria valstybės gerovę. J. Schumpeteris prognozavo, kad rinkos ekonomikos sėkmė sukurs dideles biurokratizuotas korporacijas, kurias vėliau perims valstybė, todėl įsigalės socializmas. Svarbiausi jo veikalai „Kapitalizmas, socializmas ir demokratija“, “ Ekonominės…