Kapitalas

Ekonomine prasme – pinigais įvertinta visų ketinamų įsigyti (ar įsigytų) kapitalinių gerybių visuma; finansiniai ištekliai, investuojami į prekių ir paslaugų gamybą; Žmogaus pagamintos gamybos priemonės (pastatai, įrenginiai ir pan.); Akcinėje bendrovėje – turto ir įsipareigojimų skirtumas, akcininkų nuosavybės sinonimas; dar vadinama nuosavu kapitalu. Terminas dažnai vartojamas kaip „išteklių“ sinonimas, pvz., žmogiškasis kapitalas – žmogiškieji (darbo…

Kalinio dilema

Lošimų teorijos nagrinėjama individų elgesio situacija, kai kiekvienas jų siekia geriausio rezultato. Daroma prielaida, kad individas siekia maksimalizuoti savo naudą, neatsižvelgdamas į kitus individus. Tačiau yra situacijų, kai individams būtų palankiau veikti koordinuuojant veiksmus. Įdomiausia, kad, net ir esant tokiai galimybei, individas ja nepasinaudoja. Dilemos pavadinimo kilmė susijusi su šia situacija: šerifas du žmones, įtariamus…

Kainų stabilumas

Santykinis kainų lygio pastovumas tam tikrą laikotarpį. Paprastai laikoma, kad kainos yra stabilios, jei vartotojų kainų indeksas neviršija 2 procentų per metus (pagal Europos centrinio banko praktiką). Siekti kainų stabilumo yra pagrindinis daugumos šalių centrinių bankų tikslas. Visiškas kainų stabilumas rinkoje nėra nei pageidaujamas, nei įmanomas. Žiūrėti: centrinis bankas.

Kainų lygis

Tam tikro produkto kainos arba grupės prekių ir paslaugų kainų dydžiui apibūdinti vartojamas terminas, dažniausiai išreiškiamas kainų indeksais (VKI, GKI) arba vidutinėmis tam tikrų prekių grupės kainomis. Pvz., kai sakoma, kad Lietuvoje prekės X kainų lygis sudaro 50 procentų ES vidurkio, tai reiškia, kad analizuojamos prekės yra dvigubai pigesnės nei vidutiniškai ES. Kai sakoma, kad…

Kainų kontrolė

Valstybės vykdomų priemonių, skirtų kainoms reguliuoti ar fiksuoti, visuma. Pvz., kai kontroliuojama darbo jėgos kaina, nustatomas minimalus darbo užmokestis, kontroliuojant elektros energijos kainą, nustatoma jos apskaičiavimo formulė ir pan. Kainų kontrole (reguliavimu) siekiama prekes ir paslaugas padaryti prieinamesnes vartotojams arba neleisti monopolistui taikyti visuomenei neoptimalią (monopolinę) kainą. Kainų reguliavimas, kai nustatoma mažesnė nei rinkos kaina,…

Kainų konkurencija

Prekių tiekėjų ir paslaugų tiekėjų nuolatinis varžymasis dėl vartotojų siūlant mažesnes už konkurentų kainas. Kainų konkurencija kartais įgauna kainų karo pobūdį. Žiūrėti: kainų karas.

Kainų karas

Prekių ir paslaugų pardavėjų varžymasis dėl vartotojų aktyviai mažinant kainas. Tai – iitn regima, tačiau ribotą laiką trunkanti kainų konkurencijos forma. Kainų karas nauudingas vartotojui, nes jis gauna galimybę prekių ir paslaugų įsigyti pigiau. Kainų karas baigiasi, kai iš rinkos galiausiai pasitraukia mažiau efektyvus tiekėjas, patyręs nuostolių. Pasibaigus kainų karui, laimėtojas kainas gali pakelti į…

Kainų indeksas

Prekių ir paslaugų kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį. Pvz., jei kainų indeksas yra 1,02, tai reiškia, kad per nagrinėjamą laikotarpį kainos pakilo 2 procentais. Statistiškai skaičiuojama vartotojų kainų indeksas, gamintojų kainų indeksas, eksporto, importo ir kt. kainų indeksai. Žiūrėti: indeksas, gamintojų kainų indeksas, vartotojų kainų indeksas.