„A” raidės ekonomikos terminai

AAA
Abdukcija
Abejingumo kreivė
Ab invito
Abipusiškai naudinga padėtis
Absoliučioji kaina
Absoliutusis pranašumas
Acquis communautaire
Ad valorem
Agentas
Agregavimas
Agreguota paklausa
Agreguota pasiūla
Akceptavimas
Akcija
Akcijų kainų indeksas
Akcijų paketas
Akcijų priedas
Akcijų skaidymas
Akcinė bendrovė
Akcinės bendrovės obligacija
Akcininkas
Akcininkų nuosavybė
Akcininkų susirinkimas
Akcinis kapitalas
Akcionavimas
Akcizas
Akredityvas
Aktuarijus
Aktuarinis skaičiavimas
Alfa
Alga
Alter ego
Alternatyviosios sąnaudos
Altruizmas
Amortizacija
Amsterdamo sutartis
Anarchija
Antidempingo muitas
Antilokautinis susitarimas
Antimonopolinė politika
Antpelnis
Antrinė įmonė
Antrinė rinka
Antrojo geriausio teorija
Antstolis
Anuitetas
Apdairaus žmogaus taisyklė
Apdraustasis
Apibendrinimo klaida
Apibrėžtinių imokų schema
Apibrėžtų išmokų schema
Apyvarta
Apyvartinės lėšos
Apyvartinis kapitalas
Apyvartos mokestis
Apmokestinamosios pajamos
Apmokestinimo principai
Apmokėtasis kapitalas
Apodiktinis
A pasteriori
A priori
Apriorizmas
Apsikeitimo sandoris
Apskaita
Apskaitos standartai
Arbitražas
Archizmas
Asignavimas
Asignavimų valdytojas
Asketizmas
Asmeninių pirmenybių skalė
Asociacija
Asociacijos dėsnis
Asociacijos sutartis
Asocijuota įmonė
Ateities laikotarpio pajamos
Ateities laikotarpio sąnaudos
Ateities sandoris
Atgalinė nuoma
Atidėjimai
Atidėjiniai
Atidėtosios pajamos
Atidėtosios sąnaudos
Atitikties dekleracija
Atitikties sertifikatas
Atkarpa
Atkuriamoji vertė
Atnaujinamasis kreditas
Atomizmas
Atpirkimo sandoris
Atsargos
Atsargų valiuta
Atsipirkimo laikotarpis
Atskyrimas
Atviroji ekonomika
Atviroji rinka
Atvirosios rinkos operacija, ARO
Auditas
Auditorius
Aukcionas
Auksinė akcija
Auksinė taisyklė
Auksinis parašiutas
Auksinis rankos paspaudimas
Auksofobija
Aukso standartas
Aukštesniojo lygmens gėrybės
Austrų ekonomikos mokykla
Autarkija
Autistinė ekonomika
Autoriaus teisės
Autorinis atlyginimas
Autorinė ekonomika
Avansas
Ažio
Ažiotažinė paklausa