Akcijų kainų indeksas

Akcijų kainų kitimo rodiklis, apskaičiuojamas šių akcijų kainų pokytis per tam tikrą laiką. Kiekvienas indeksas apskaičiuojamas taikant specialią skaičiavimo metodiką, tačiau paprastai stebimas vertybinių popierių grupės kainų pokytis, kuris lyginamas su tam tikra bazine verte arba su verte, buvusia tam tikru laikotarpiu praeityje (pvz., praėjusią prekybos dieną). Labiausiai paplitę akcijų kainų indeksai: S&P 500 Dow Jones, Nasdaq ir kiti. Žiūrėti: Dow Jones indeksas

Paskelbta A