Akcinė bendrovė

Ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – įmonė, kurios kapitalas padalytas į dalis – akcijas. Akcinė bendrovė, kurios akcijomis vertybinių popierių biržoje neprekiaujama, vadinama uždarąja akcine bendrove. Jei akcijos platinamos viešai, tokia benndrovė yra atviroji, Lietuvoje dažnai vadinama tiesiog akcine bendrove, arba bendrove.

Paskelbta A