Akcinės bendrovės obligacija

Bendrovės išleistas skolos vertybinis popierius, garantuojamas bendru įmonės mokumu ir kredintingumu, t. y. gebėjimu laiku įvykdyti įsipareigojimus, paprastai neužtikrinamas specifiniu užstatu, kaip antai hipoteka. Dar vadinama obligacijos sertifikatu. Žiūrėti: hipotekinė obligacija

Paskelbta A