Akcininkų susirinkimas

Aukščiausiasis bendrovės valdymo organas, vykdantis svarbiausias įmonės valdymo funkcijas. Akcininkų susirinkimas renka vadovaujamuosius organus, keičia bendrovės įstatus, tvirtina financinę atsiskaitomybę, priima sprendimus, kuriems reikia akcininkų pritarimo (balsavimo). Įprastai kviečiamas eilinis (ataskaitinis), o kai kyla svarbių neatideliotinų klausimų, gali būti kviečiamas neeilinis akcininkų susirinkimas.

Paskelbta A