Alternatyviosio sąnaudos

Prekių ir paslaugų visuma, kurią būtų galima įsigyti, jei lėšos nebūtų išleistos pasirinktoms prekėms paslaugoms ar kitiems tikslams. Tai – atsisakytų gėrybių, prarastų galimybių vertė. Pvz. jei neįsigijamas kompiuteris, galima vykti į poilsinę kelionę. , jei nesimokoma universitete, per tą laiką galima uždirbti tam tikrą sumą pinigų. Alternatyviosios sąnaudos egzistuoja, nes žmogus rinkoje veikia rinkdamasis vieną iš alternatyvų. Alternatyvosios sąnaudos gali būti akivaizdžios, įvertinamos pinigine išraiška, o tam tikrais atvejais – tik numanomos, nusakomos sugaištamu laiku ar įdedamomis pastangomis.

Paskelbta A