Materialinės padėties tikrtinimas

Žmogaus materialinės padėties (gaunamų pajamų ir turimo turto) patikrinimas siekiant įsitikinti, kad šis asmuo turi teisę gauti valstybės nustatytą pašalpą. Tuo siekiama, kad valstybės parama būtų kryptinga ir atitektų tik tiems asmenims, kurių pajamos ir turimas turtas mažesni už tam tikrą valstybės nustatytą dydį. Lėšų tikrinimo kriterijus efektyvesnis už pašalpų teikimą pagal asmenų priklausymą tam…

Mastrichto sutartis

Europos Sąjungos sutartis, kurią 1992m. vasario 7d. pasirašė dvylika Europos valstybių. Ši sutartis, be įvairių ekonominių ir politinių naujovių, Europos Bendriją pavadino Europos Sąjunga ir padėjo pagrindus bendrajai Europos valiutai įvesti. Mastrichto sutartis nustatė konvergencijos (suartėjimo) kriterijus, kuriuos turi atlikti šalis, norinti įvesti eurą. Mastrichto sutartis įsigaliojo 1993m. lapkričio 1d. Žiūrėti: konvergencijos kriterijai.

Masinė gamyba

Standartizuotų prekių gamyba dideliais kiekiais. Masinė gamyba itin automatizuota, darbo imlimas ir gaminamo produkto savikaina paprastai būna palyginti maži. Masinę gamybą XXa. pradžioje itin išpopuliarino Henry Fordas, todėl ji dar žinoma fordizmo pavadinimu. Pvz., alaus skardinių gamyba yra tipiškas masinės gamybos pavyzdys. Žiūrėti: serijinė gamyba, vienetinė gamyba.

Marža

Bendrąja prasme – pardavimo ir įsigyjimo kainų skirtumas, dažnai išreiškiamas procentais. Ekonomine prasme – tarpininko pelno norma. Pvz., pardavėjo marža apskaičiuojama kaip atlygio, kurį pardavėjas gavo arba turi gauti už patiektą prekę, ir sumos, kurią jis sumokėjo arba turi sumokėti savo tiekėjui, skirtumas. Marža itin dažnai taikoma apibūdinti kreditavimo sąlygas. Paskolos palūkanų norma kkinta priklausomai…

Manipuliavimas

Prekyba vertybiniais popieriais, kai siekiama sukurti netikrą, klaidinantį aktyvios prekybos įspūdį norint padaryti įtaką vertybinių popierių rinkos kainaiir paskatinti kitus pirkti arba parduoti vertybinius popierius.