Bendrasis vidaus produktas, BVP

Per tam tikrą laikotarpį sukurtų galutinio vartojimo prekių ir paslaugų piniginė išraiška. Tai galutinis visų šalies teritorijoje veikiančių ūkinių vienetų gamybinės rizikos rezultatas. BVP gali būti apskaičiuotas trimis metodais: pajamų, išlaidų ir gamybos. BVP išlaidų metodu apskaičiuojamas kaip visų galutinio vartojimo išlaidų (apimančių namų ūkio vartojimo išlaidas, valdžios sektoriaus vartojimo išlaidas), grynojo prekių ir paslaugų eksporto (eksportas minus importas), bendrojo kapitalo formavimo (investicijų) suma. BVP gamybos metodu apskaičiuojamas kaip ūkio šakų pridėtinių verčių suma. BVP pajamų metodu apskaičiuojamas kaip kompensacijų darbuotojams (darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų), likutinio įmonių pelno ir mišrių pajamų (nuomos, palūkanų), pagrindinio kapitalo suvartojimo (amortizacijos), gamybosn ir importo mokesčių suma atėmus gautas subsidijas. BVP apima ir šešėlinę ir ekonomiką – šiuo atveju BVP didinimas spėjamomis šešęlinės ekonomikos apimtimis (kartais tiesiog dauginama iš spėjamos šešėlinės ekonomikos dalies). BVP gali būti skaičiuojamas, galiojančiomis kainomis – taip gaunamas nominalusis BVP. Kai BVP skaičiuojamas palyginamosiomis kurio nors bazinio laikotarpio kainomis, gaunamas realusis BVP. BVP vienam gyventojui apskaičiuojamas BVP sumą dalijant iš gyventojų skaičiaus.

Paskelbta B

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.