Ažio

komisiniai, mokami už valiutos keitimą; skirtumas tarp valiutos vertės ir jos nominalo (pvz., skirtumas tarp sidabro monetos nominalo ir jai pagaminti sunaudoto sidabro vertės; valiutos keitimo verslas.

Autorinis atlyginimas

autoriui už kūrinio sūkurimą ir / ar atlikimą ir / ar perdavimą sumokėtas atlyginimas. Kitaip dar vadinamas honoraru. autoriaus iš kūrinio platinimo gaunamos pajamos, paprastai išreiškiamos procentais nuo kūrinio (pvz. knygos) kainos.

Autoriaus teisės

Kūrinio autoriui suteikiama garantija, kad be autoriaus sutikimo kūrinys nebus naudojamas. Autoriaus teisės saugomos sutartimi, vienašaliu draudimu naudoti kurinį arba valstybės teisės priemonėmis.

Autistinė ekonomika

Ūkio sistema, kai kiekvienas individas veikia savarankiškai, nesikoperuodamas su kitais individais. Nepripažįstamas darbo pasidalijimas. Analogija – natūrinis ūkis.

Autarkija

Uždaroji rinka be tarptautinės prekybos, ekonominės šalies atsiskyrimas nuo pasaulinės mainų sistemos, atsiribojimas nuo tarptautinio darbo pasidalijimo. Priešingybė atvirajai ekonomikai. Ši sistema itin nepalanki vartotojams, nes jie arba netenka galimybės įsigyti pageidaujamų prekių ir paslaugų, arba privalo už jas mokėti daug didesnę kainą, nei atvirojoje ekonomikoje.

Austrų ekonomikos mokykla

XIX a. pabaigoje susiformavusi ekonomikos minties kryptis, sukūrusi ir pritaikiusiu subjektyviosios vertės teoriją ekonominiams procesams aiškinti. Austrų ekonomikos teorija remiasi metodologiniu individualizmu, ribine analize, subjektyvizmu, dedukciniu samprotavimu. Austrų ekonomikos teoretikai yra pagrindiniai marksizmo, keinsizmo ir ekonomikos matematizavimo kritikai. Mokyklos pradininkas – Karlas Mengeris ( 1840-1921), pirmosios kartos sekėjai – Friedrichas von Vyzeris, Eugenas von Boehmas-Bawerkas,…

Aukso standartas

Auksu padengtų pinigų sistema, kurioje centrinis bankas įsipareigoja popierinius pinigus nustatytu kursu pakeisti į auksą. Aukso standartas buvo panaikintas 1971m. Žiūrėti: Bretton Woods susitarimas