Ombudsmenas

Skundų nagrinėjimo institucija; Europos Parlamento skiriamas Europos Sąjungos pareigūnas, kurio užduotis – nagrinėti skundus dėl ES institucijų veiksmų. Ombudsmeno pareigybė įsteigta remiantis Europos Bendrijos steigimo sutartimi. Sutartyje nurodyta, kad Europos Parlamentas skiria ombudsmeną, kuris yra įgaliojamas priimti ES piliečių, t.y. visų fizinių, taip pat juridinių asmenų, skundus dėl netinkamo administravimo atvejų ES institucijose arba įstaigose…

Oficialus pasiūlymas

Įmonės savininkų viešas pasiūlymas nupirkti akcijas iš kitų atvirosios bendrovės akcininkų tam tikrą laiką galiojančiomis nurodytomis sąlygomis. Akcininkams pasiūloma parduoti savo akcijas už paliūlytą kainą, kuri dažnai būna didesnė už artimiausioje praeityje buvusią rinkos kainą. Tam tikrais teisės aktuose nustatytais atvejais įmonės savininkai privalo pateikti oficialų pasiūlymą. Privalomu oficialiu paliūkymu dažniausiai siekiama apsaugoti smulkiųjų akcininkų…

Oficialusis sąrašas

Vienas iš Vilniaus vertybinių popierių biržoje sudaromų prekybos sąrašų. Bendrovėms, kurios norėtų įtraukti savo vertybinius popierius į oficialųjį prekybos sąrašą, taikomi griežtesni reikalavimai nei toms, kurios įtrauktos į einamąjį sąrašą.