„G” raidės ekonominiai reiškiniai

Galutinis produktas
Gamyba
Gamybos ištekliai
Gamybos priemonės
Gamybos veiksniai
Gamintojo perteklius
Gamintojų kainų indeksas, GKI
Gamtos ištekliai
Garantija
GATT
Gautinos sumos
Geležinis darbo užmokesčio dėsnis
Generalinis direktoratas
Geoekonomika
Gerovė
Gerovės valstybė
Gifeno prekė
Gini koeficientas
Gyventoju pajamų mokestis
Gyvybės draudimas
Globalizacija
Grafikininkas
Grąžos dėsnis
Grąžos norma
Greito likvidumo rodiklis
Grešamo dėsnis
Grietinėlės nugriebimas
Grynasis eksportas
Grynasis pelningumas
Grynasis tipas
Grynasis vidaus produktas
Grynieji pinigai
Grynoji likutinė vertė
Grynoji vertė
Grynųjų pinigų atsarga
Grynųjų pinigų principas