Malthusas, Thomasas Robertas

(1766-1834) – anglų ekonomistas, sukūręs gyventojų skaičiaus didėjimo padarinių teoriją. T. R. Malthusas iškėlė mintį, kad žemė yra itin ribotas išteklius; Jos derlingumas geriausiu atveju gali didėti aritmetine progresija, o gyventojų skaičius gali didėti daug greičiau – geometrine progresija. T. R. Malthusas padarė išvadą, kad dėl tokio augimo neatitikimo gyventojų skaičius taip padidės, kad jiems…

Makroekonomika

Ekonomiką, kaip visumą, tirianti ekonomikos mokslo šaka. Makroekonomikos objektas – ne individai, bet tam tikros jų grupės: vartotojai, investuotojai, valstybė. Makroekonomika nagrinėja nedarbo, infliacijos, ekonomikos augimo reiškinius. Žiūrėti: mikroekonomika.

Makleris

Asmuo arba įmonė, prekiaujanti vertybiniais popieriais. Makleris – bendrinis pavadinimas, apibūdinantis tiek savo, tiek kliento sąskaita prekiaujantį asmenį. Lietuvoje dažnai vartojamas terminas „finansų makleris“ Žiūrėti: brokeris, finansų makleris.

Mainų priemonė

Prekė, kurią individai įsigyja ne asmeniniam vartojimui ir ne gamybai, o tam, kad vėliau iškeistų į prekes ir paslaugas, kurias pageidauja vartoti arba naudoti gamyboje. Mainų priemonė istoriškai buvo ( ir gali būti ) tiek prekiniai pinigai (auksas, pipirai, cigaretės), tiek popieriniai pinigai -banknotai. XXa. atsirado ir nematerialūs pinigai – elektroniniain įrašai sąskaitose. Žiūrėti: pinigai.

Mainai

Prekių, paslaugų keitimas į kitas prekes ar paslaugas, įskaitant pinigus. Mainai gali būti nepiniginiai, t. y. natūriniai mainai. Žiūrėti: natūriniai mainai.

Lūžio taškas

Pardavimo apimtis, kai visos įmonės išlaidos (kintamosios ir pastovios) yra lygios įmonės bendrosioms pajamoms. Viršijus lūžio tašką, įmonės pradeda dirbti pelningai. Didelis lūžio taškas rodo, kad didelę įmonės išlaidų struktūros dalį sudaro pastoviosios išlaidos. Jas mažindama, įmonė gali greičiau pasiekti lūžio tašką ir pradėti veikti pelningai.

Lūkesčiai

Rinkos dalyvių nuomonė apie rinkos procesus ir rinkos rodiklių dydžius, pvz. kainas, palūkanų normas, darbo užmokesčio tendencijas ir pan. Lūkesčiai gali būti racionalūs, kai jie grindžiami visa rinkos dalyviui prieinama informacija ir yra logiški, ir adaptyvūs, kai grindžiami tik ankstesne patirtimi. Žiūrėti: racionalių lūkesčių teorija.

Lošimų teorija

Matematikos mokslo teorija, kuria siekiama numatyti pavienių lošėjų strategijų rezultatus, kai jie neturi visos informacijos apie kitų lošėjų elgesį. Lošimų teorija taikoma ekonomikoje siekiant nuspėti rinkos dalyvių elgesį.