„S“ raidės ekonomikos terminai

Sąnaudos
Sąnaudų ir naudos analizė
Sąnaudų sukelta analizė
Sanglaudos fondas
Santaupos
Santykinė kaina
Santykinio pranašumo dėsnis
Santykinis pranašumas
Santykinis skurdas
SAPARD programa
Sąskaita faktūra
Sąskaitos kreditas
Savikaina
Savininko ir samdinio problema
Sąžininga konkurencija
Schumpeteris, Jozephas Aloisas
Sėjaus dėsnis
Sektorius
Senjoražas
Serijinė gamyba
Servitutas
Sezoniniai svyravimai
Sezoninis verslas
Sindikatas
Sindikuotoji paskola
Sinergija
Singuliarizmas
Sisteminė analizė
Skolinimas
Skolintų vertybinių popierių pardavimas
Skolos restruktūrizavimas
Skurdo lygis
Skurdo riba
Skurdo spąstai
Smithas, Adamas
Smulkiosios monetos
Smulkusis ir vidutinis verslas, SVV
Socialinė atskirtis
Socialinės sąnaudos
Socialiniai partneriai
Socialinis draudimas
Socialinis teisingumas
Socializmas
Specialieji atidėjimai
Specialieji atidėjiniai
Specifiniai gamybos ištekliai
Specifiniai mokesčiai
Spekuliacija
Spekuliacinė kaina
Spekuliantas
Spontatinė tvarka
Stagfliacija
Stagnacija
Standard & Poor`s, S&P
Statistika
Statistiniai tyrimai
Struktūriniai fondai
Suartėjimo kriterijai
Subalansuota rinka
Subalansuotas biudžetas
Subjektyviosios vertės teorija
Subordinuota paskola
Subsidiarumas
Subsidija
Sujungimas
Susiję asmenys
Susijusi įmonė
Susitraukimas
Sutartis
Sutikimas mokėti
Sveikatos draudimas
SWOT analizė