„T“ raidės ekonomikos terminai

Tarifinė kvota
Tarpbankinė rinka
Tarpininkas
Tarptautiniai apskaitos standartai, TAS
Tarptautinis valiutos fondas, TVF
Taupymas
Taupymo lakštas
Taupymo paradoksas
Tautologija
Teisėta ir privaloma priimti mokėjimo priemonė
Terminuotasis indėlis
Tyčinis bankrotas
Tiesinis metodas
Tiesiogiai proporcingas metodas
Tiesioginės užsienio investicijos, TUI
Tiesioginiai mokesčiai
Tiesioginis debetas
Tigrų ekonomika
Tikroji mokesčio našta
Tikslinis mokestis
Tobula konkurencija
Tobulas žinojimas
Transportas
Transportavimo sąnaudos
Tranzitas
Trečiasis pasaulis
Trečiasis sektorius
Trečioji šalis
Trišalė taryba
Trumpasis laikotarpis
Trumpoji pozicija
Turinio viršenybės prieš formą principas
Turtas
Turto draudimas
Turto grąža
Turto mokestis
Tvarioji plėtra
Tvarusis vystymasis